1. มีสถาปนิกและวิศวกรทุกสาขาคอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวกับ"บ้าน"
2. ออกแบบส่วนต่อเติม หรือส่วนดัดแปลงของบ้าน เช่น ห้องรับแขก
ห้องครัว โรงรถ หรือเฉลียง
3. ออกแบบงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล
และเครื่องปรับอากาศ
4. คิดราคาค่าก่อสร้าง และจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ทุกสาขาให
- ปัญหาการทรุดตัวของ "บ้าน" (อาจเกิดจากการต่อเติม)
- ปัญหารั่วซึมและแตกร้าวของหลังคา ดาดฟ้า ผนัง หรือพื้น
- ปัญหาสีลอก หลุด ร่อน
- ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา เช่น ส้วมชักโครกไม่ลง หรือมีกลิ่นย้อน
- ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น การชำรุดของสายไฟฟ้าภายนอกบ้าน
- ปัญหาเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ เช่น ทำไมแอร์ถึงไม่เย็น
5. ซ่อมแซมปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ"บ้าน"ด้วยช่างที่มีความชำนาญ เช่น
ALINE HOME CARE
1201/28 Soi Ladprao 94 Srivara Rd.
Wangthonglang Bangkok 10310
Tel. 5592175-6 Fax. 5592174
Email : aline@alinehomecare.com
Backไปหน้าแรก